เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์