เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

สถิติ sitemap
วันนี้ 214
เดือนนี้5,378
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)53,014
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
พบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิดเดียว
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้โครงการพัฒนาจัดการสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่รอบเขตชลประทานตำบลดอนอะราง โรงสูบน้ำดิบประปาเทศบาลตำบลดอนอะราง หมู่ที่ 4
เทศบาลตำบลดอนอะราง ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนอะราง
เทศบาลตำบลดอนอะราง ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนอะราง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกัน เทศบาลตำบลดอนอราง ออกฉีดพ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออกหมู่ที่3 และฉีดยาฆ่าเชื้อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนอะราง
กิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็ดพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับตำบล อำเภอ จังหวัดและระดับประเทศรายการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล เขต ๖ คัพ” ประจำปี ๒๕๖๕
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโคกรักต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ณ.สนามกีฬาโคกรักสเตเดี้ยม บ้านโคกรัก ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview17
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview15

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
25/09/2566
28/09/2566
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
สน.คท.
27/09/2566
28/09/2566
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กม.
28/09/2566
28/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ