เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
play_arrow ข้อมูลการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
find_in_page ประชุมวางแผนในการจัดงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 และงานเทศการกินไก่ ของดีอำเภอหนองกี่ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 147
find_in_page ประชุมประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประกอบกิจการสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file สรุปผลโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 199
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1