messager
 
เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
play_arrow ข้อมูลการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 151
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 139
สรุปผลโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 285
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 205
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 232
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 207
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 237
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1