info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 71
verified_user คำสั่ง
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับเงิน-จ่ายเงินประจำวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ที่มีหน้าที่รับเงินและลงมือชื่อในหลักฐานใบเสร็จรับเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาเงิน(กิจการประปา) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file การแบ่งงานและมอบหมายอำนาจหน้าที่ภายในกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายอำนาจเจ้าหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาลครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวันกิจการประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 13 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร