เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
play_arrow รายงานประชุมสภา
insert_drive_file รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 359
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยที่3 ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยที่3 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1