info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 122
play_arrow รายงานประชุมสภา
insert_drive_file รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 22 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11]
insert_drive_file รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยที่3 ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยที่3 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร