messager
 
เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
play_arrow รายงานประชุมสภา
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 13
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 25
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 123
ประกาศ เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 130
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 112
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 122
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 175
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 148
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 170
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 376
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 344
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 342
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 406
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 314
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 337
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 327
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยที่3 ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยที่3 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 383
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2