เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร บรรจุใหม่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file โครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 158
photo หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 410
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file มาตราการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารและเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อระดับ และการเลื่อนขั่นเงินเ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ไฟล์ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ไฟล์ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ไฟล์ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2557 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 148
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1