เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
play_arrow คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือ การให้บริการ กองการศึกษาเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 25
find_in_page คู่มือ การให้บริการ ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file คู่มือ ให้บริการกองช่าง เทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คู่มือการใช้บริการ กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตาม พ ร พ ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file คู่มือการให้บริการของกองสาธารณสุขฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file คู่มือการให้บริการของกองคลังฝ่ายจัดเก็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file คู่มือการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file คู่มือการให้บริการในการจดทะเบียนพานิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานของกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 378
insert_drive_file คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 360
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1