info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 154
play_arrow คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือการจดทะเบียนพานิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานของกองคลังฝ่ายจัดเก็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานของกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตาม พ ร พ ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 193 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร