messager
 
เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 42
ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 38
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 45
ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 51
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 46
ข้อบังคับเทศบาลตำบลดอนอะราง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศ เรื่องมาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 27
ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 39
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1