info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 234
เมื่อวาน 283
เดือนนี้ 5,200
เดือนที่แล้ว 6,993
ทั้งหมด 23,793

account_box กองการศึกษา

(นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางสาวอัมพร บุราสิทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางลักขณา ชุมพลน้อย)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(นางลักขณา ชุมพลน้อย)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(นางกุหลาบ สิริธรรมตระกูล)
ครู
(นางกุหลาบ สิริธรรมตระกูล)
ครู
(นางประภาศรี หินอ่อน)
ครู
(นางประภาศรี หินอ่อน)
ครู
(นางทองฮวย พิมพ์เบ้าทำ)
ครู
(นางทองฮวย พิมพ์เบ้าทำ)
ครู
(นายประจักษ์ แผติต)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นายประจักษ์ แผติต)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาวนุชรินทร์ คามตะศิลา)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสาวนุชรินทร์ คามตะศิลา)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางสถิตย์ อุปฮาด)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสถิตย์ อุปฮาด)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางเยาวรัตน์ สุระเสน)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นางเยาวรัตน์ สุระเสน)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นางสาวอรนภา รักสนาม)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นางสาวอรนภา รักสนาม)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นางกัญญา มาลัยทอง)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นางกัญญา มาลัยทอง)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นางสาวนริศรา พรมดิษฐ์)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นางสาวนริศรา พรมดิษฐ์)
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(นายสมชาย พิมพ์เบ้าทำ)
พนักงานจ้างเหมา
(นายสมชาย พิมพ์เบ้าทำ)
พนักงานจ้างเหมา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

นางเกษม บุตรวิชา 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

สายตรง
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

โทร.0819772616

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร