info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 244
เมื่อวาน 293
เดือนนี้ 5,210
เดือนที่แล้ว 7,003
ทั้งหมด 23,803

account_box ฝ่ายสภา

(นายยะราช แสนเมือง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
(นายยะราช แสนเมือง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
(นางคำสอน หนุนไธสง)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
(นางคำสอน หนุนไธสง)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
(นายทองสุข ปรูกระโทก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
(นายทองสุข ปรูกระโทก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
(นางศรัญญา ยุ่งรัมย์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
(นางศรัญญา ยุ่งรัมย์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
(นายสังวาลย์ ใสนอก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
(นายสังวาลย์ ใสนอก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
(นายสุพจน์ โพธิ์ดี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
(นายสุพจน์ โพธิ์ดี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
(นายชาญ อินทร์นอก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
(นายชาญ อินทร์นอก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
(นางบุญโฮม ยอดนครจง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
(นางบุญโฮม ยอดนครจง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
(นางบัวผัน หาลี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
(นางบัวผัน หาลี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
(นางบุญน้อม สุทธศิลป์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
(นางบุญน้อม สุทธศิลป์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
นายบรรเทา โอปาก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
นายบรรเทา โอปาก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

นางเกษม บุตรวิชา 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

สายตรง
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

โทร.0819772616

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร