เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
account_box ฝ่ายสภา
(นายบรรเทา โอปาก)
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
โทร : 081-9999822
(นายประดิษฐ์ เดชไธสง)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
โทร : 084-4716484
(นายชาญ อินทร์นอก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
โทร : 088-4746697
(นางบรรจง บัวศรี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
โทร : 086-2451406
(นายสังวาลย์ ใสนอก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 065-5044900
(นายสุพจน์ โพธิ์ดี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 081-8770686
(นายยะราช แสนเมือง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 091-0206759
(นายสำราญ รื่นเริง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 094-5299898
(นายจันทร์ บุญคุ้ม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
โทร : 083-3859572
(นายทองสุข ปรูกระโทก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 089-8452279
(นายอุลา มีชาญ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 2
โทร : 062-1399587
(นายสุพิช ทับอาสา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง เขต 1
โทร : 063-0489639