info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 147
camera_alt ภาพกิจกรรม
กู้ชีพได้รับแจ้งจาก ร.พ หนองกี่ให้ออกรับผู้ป่วย ชาย 1 รายอายุ74 ปีพิกัด ม.6 บ้านไทรงาม [19 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลดอนอะราง ครั้งที่ 1/2564 [19 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
งานป้องกันฯใด้รับแจ้งจากชาวบ้านม.12 ว่ามีงูเข้าภายในบ้านใกล้กับศาลาประชาคม [18 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
งานป้องกันฯ ทต.ดอนอะราง ใด้นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง พร้อมกำลังพลทั้งหมด ออกฝึกซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้นบริเวณพื้นที่เขื่อนห้วยยาง [8 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 [6 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลดอนอะราง นำโดยนางเกษม บุตรวิชา นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง มอบหมายให้นายบุญทัน ไชยนอก รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง ร่วมกับหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล มอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับประธาน อสม. 5 ชุมชน เพื่อมอบให้กับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง 24 ราย กักตัวที่บ้าน... [16 กันยายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2564 [15 กันยายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [13 กันยายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
กู้ชีพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกติดป้ายตามศาลาประจำหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน [10 กันยายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
งานป้องกันฯ ทต.ดอนอะรางทำการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้นในพื้นที่ ทต.ดอนอะราง [10 กันยายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
1 - 10 (ทั้งหมด 185 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร