เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันนี้ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลดอนอะราง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนอะราง โดยมีคณะวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรหนองกี่ วัตถุประสงค์ดังนี้ 1.การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเบื้องต้น 2.เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกวิธีในการเข้าห้องตามอาชญากรรมเบื้องต้น
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์