เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ประชุมวางแผนในการจัดงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 และงานเทศการกินไก่ ของดีอำเภอหนองกี่ ประจำปี 2566
รายละเอียด : นางเกษม บุตรวิชา นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง ได้มอบหมายให้นายบุญทัน ไชยนอก รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการในตำบลดอนอะราง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 – 15 ผู้อำนวยการทุกกองงาน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ได้ประชุมวางแผนในการจัดงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 และงานเทศการกินไก่ ของดีอำเภอหนองกี่ ประจำปี 2566 ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนอะราง ชั้น 2 รายละเอียดในการประชุมจะจัดงานโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุประจำปี 2566 ในวันที่ 12 – 13 – 14 เมษายน 2566 โดยแบ่งเป็นการจัดงานทั้ง 3 โซน โซนบ้านดอนอะราง วันที่ 12 เมษายน 2566 โดยมีขบวนแห่พระพุทธรูปรอบหมู่บ้าน ประเพณีทางสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การละเล่น กิจกรรมของผู้สูงอายุ ฯลฯ และงานกิจกรรมเทศกาลกินไก่ ของดีอำเภอหนองกี่ ซึ่งจะจัดในวันที่ 15 – 21 มีนาคม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองกี่ โดยให้ตำบลดอนอะรางร่วมออกซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีตำบลดอนอะราง
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์