info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 140
เทศบาลตำบลดอนอะรางได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลดอนอะรางได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร