info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 109
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2564
รายละเอียด : ในวันที่ (15 กันยายน 2564) เวลา 13.00 น. - 16.00 น. เทศบาลตำบลดอนอะราง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยได้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564 วัตถุประประสงค์เพื่อ ทบทวนและพัฒนาระบบป้องกัน ระงับอัคคีภัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประสานงานในการปฏิบัติระหว่างงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร