info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 75
เมื่อวาน 336
เดือนนี้ 4,149
เดือนที่แล้ว 6,476
ทั้งหมด 22,504

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางชุมชนทุ่งนางาม - ชุมชนไทรงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางชุมชนทุ่งนางาม - ชุมชนไทรงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางชุมชนทุ่งนางาม - ชุมชนไทรงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่อง CPU จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้ออะไหล่เพื่อเปลี่ยนและซ่อมแซมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๐๖๑ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ช่วงฤดูหนาวอากาศแห้งลมแรงทัศนวิสัยการใช้ยานพาหนะต่ำโปรดระวัง เหตุอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ด้วยความปราถนาดี จากเทศบาลตำบลดอนอะราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชุมชนโคกสะอาด(รพช.) - ต.ทุ่งกระเต็น หมู่ที่ ๕ ชุมชนโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชุมชนโนนขี้เหล็ก - เขต ต.ศาลเจ้าพ่อขุนศรี หมู่ที่ ๗ ชุมชนโนนขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชุมชนโคกสะอาด(รพช.) - ต.ทุ่งกระเต็น หมู่ที่ ๕ ชุมชนโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชุมชนโนนขี้เหล็ก - เขต ต.ศาลเจ้าพ่อขุนศรี หมู่ที่ ๗ ชุมชนโนนขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชุมชนทุ่งนางาม - ชุมชนโนนพยอม หมู่ที่ ๙ ชุมชนทุ่งนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางภายในหมู่บ้านชุมชนทุ่งนางาม หมู่ที่ ๙ ชุมชนทุ่งนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชุมชนทุ่งนางาม (ซ.สุบินฟาร์ม) หมู่ที่ ๙ ชุมชนทุ่งนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชุมชนทุ่งนางาม - ชุมชนโนนพยอม หมู่ที่ ๙ ชุมชนทุ่งนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 75 คนๆละ 20 บาท จำนวน 20 วัน (ประจำเดือน มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 99 คนๆละ 20 บาท จำนวน 20 วัน (ประจำเดือน มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลดอนอะราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๗๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๗๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางชุมชนโคกรัก-ชุมชนไทรงาม หมู่ที่ 11 ชุมชนโคกรัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางชุมชนโคกรัก-ชุมชนไทรงาม หมู่ที่ 11 ชุมชนโคกรัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางชุมชนโคกรัก-ชุมชนไทรงาม หมู่ที่ 11 ชุมชนโคกรัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางชุมชนโคกรัก-ชุมชนไทรงาม หมู่ที่ 11 ชุมชนโคกรัก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางชุมชนทุ่งนางาม - ชุมชนไทรงาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 75 คนๆละ 20 บาท จำนวน 20 วัน (ประจำเดือน ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 96 คนๆละ 20 บาท จำนวน 20 วัน (ประจำเดือน ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางชุมชนโคกรัก-ชุมชนไทรงาม หมู่ที่ 11 ชุมชนโคกรัก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างทำป้ายรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ โครงการจัดงานพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างทำป้าย ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างทำสติ๊กเกอร์ช่องทางติดต่อสื่่อสารกับเทสบาลตำบลดอนอะราง ขนาด ๐.๐๗x๐.๐๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางชำรุด สายทางถนนชุมชนป่าสามัคคี - บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 4 ชุมชนป่าสามัคคี รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอนอะรางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางชำรุด สายทางถนนชุมชนป่าสามัคคี - บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 4 ชุมชนป่าสามัคคี รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอนอะรางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อชุดกีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับตำบล อำเภอ จังหวัดและระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาปรับพื้นที่เพื่อเตรียมดิน โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุในการทำ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๐๐๔ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกถนนชุมชนโคกสะอาด-บ้านนาใหม่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อชุดกีฬา และอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างทำป้ายโครงการการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็กและเยาวชน ขนาด ๑.๒๐x ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 75 คนๆละ 20 บาท จำนวน 19 วัน (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 96 คนๆละ 20 บาท จำนวน 19 วัน (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
1 - 50 (ทั้งหมด 218 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

นางเกษม บุตรวิชา 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

สายตรง
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

โทร.0819772616

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร