info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 137
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4 - บ้านหัวทำนบ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมารถไถปรับเกลี่ยบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ๓-๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ (ชุดรับแขก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 71 คนๆละ 21 บาท จำนวน 20 วัน (ประจำเดือน มกราคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 87 คนๆละ 21 บาท จำนวน 20 วัน (ประจำเดือน มกราคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ซุ้มกิจกรรม เครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed เช่าเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (ปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บว ๖๖๗๕ บุรีรัมย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 71 คนๆละ 21 บาท จำนวน 20 วัน (ประจำเดือน ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 87 คนๆละ 21 บาท จำนวน 20 วัน (ประจำเดือน ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กธ ๖๕๕๓ บุรีรัมย์ฺ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กระดาษถ่าย A๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บว ๖๖๗๕ บุรีรัมย์ (เปลี่ยนแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บว ๖๖๗๕ บุรีรัมย์ (เปลี่ยนแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บว ๖๖๗๕ บุรีรัมย์ (เปลี่ยนแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๙๒๔ บุรีรัมย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 86 คนๆละ 21 บาท จำนวน 22 วัน (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๓ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๓ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 69 คนๆละ 21 บาท จำนวน 22 วัน (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๓ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๓ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๔๓๙๔ บุรีรัมย์ เปลี่ยนดิสเบรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างก่อสร้างขุดลอกหนองเต็งรัง กว้าง 132 เมตร ยาว 306 เมตร ลึก 4 เมตร สูง 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 134,900 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ. 13-004 สายทางชุมชนดอนอะราง - ทุ่งจังหัน ชุมชนดอนอะราง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนอะราง จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวม 20,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเขี่อนห้วยยาง - วัดดงเย็น หมู่ที่ 12 ชุมชนไทยพัฒนา ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจร่าจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนโคกสะอาด - บ้านนาใหม่พัฒนา หมู่ 5 ชุมชนโคกสะอาด ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนสามเหลี่ยมพัฒนา - บ้านทุ่งจังหัน หมู่ที่ 15 ชุมชนสามเหลี่ยมพัฒนา ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนสองห้อง (ซอยกลาง) -ชุมชนสามเหลี่ยมพัฒนา หมู่ที่ 15 ชุมชนสามเหลี่ยมพัฒนา ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 69 คนๆละ 20 บาท จำนวน 19 วัน (ประจำเดือน ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed เหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น(เทศบาลตำบลดอนอะราง) จำนวน 86 คนๆละ 20 บาท จำนวน 19 วัน (ประจำเดือน ตุลาคม 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างก่อสร้างขุดลอกหนองเต็งรัง กว้าง 132 เมตร ยาว 306 เมตร ลึก 4 เมตร สูง 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 134,900 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ. 13-004 สายทางชุมชนดอนอะราง - ทุ่งจังหัน ชุมชนดอนอะราง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนอะราง จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวม 20,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเรียบคลอง ชุมชนป่าสามัคคี ม.๔ - ชุมชนทุ่งนางาม ม.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชุมชนโนนขี้เหล็ก ม.๗ - คลองชลประทาน MC (ช่วง กม.๓+๓๐๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4 - บ้านหัวทำนบ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลม บริเวณสระน้ำประปา หมู่ที่ ๗ ชุมชนโนนขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
1 - 50 (ทั้งหมด 461 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
บุคลากรภายใน
1632330000 ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร