ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่โรงเรียน ในสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น (เทศบาลตำบลดอนอะราง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง