ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบาย คสล.ชนิดกลม บริเวณสระน้ำหนองขี้เห็น หมู่ที่ ๘ ชุมชนหนองอ้อยช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง