ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง