ชื่อเรื่อง : เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง