ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บว ๖๖๗๕ บุรีรัมย์ (เปลี่ยนแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง