ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บว ๖๖๗๕ บุรีรัมย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง