ชื่อเรื่อง : เช่าเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (ปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง