ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนใน สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง