ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๙๐๗๕ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง