ชื่อเรื่อง : ซื้อทรายเคลือบสารที่มีฟอส ๑% และสารพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง