ชื่อเรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : สิ่งที่แนบส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศเทศบาลตำบลดอนอะราง 2. กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : W1zTWgRTue102029.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้