ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ซุ้มกิจกรรม เครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง