ชื่อเรื่อง : จ้างเครื่องขยายเสียงและดนตรี โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น งานประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อหนองหิน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง