ชื่อเรื่อง : ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์, น้ำดื่ม, หน้ากากอนามัย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง