ชื่อเรื่อง : จ้างืทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ (โครงการปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง