ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนใน สพฐ.จำนวน ๓ แห่ง และ ศพด.จำนวน ๓ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง