ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง ซอยบ้านนานลี พิมพ์จันทร์ หมู่ที่ ๙ ชุมชนทุ่งนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง