ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดซุ้มนิทรรศการ โครงการร่วมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง