ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น ประจำภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง