info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 133
play_arrow เทศบัญญัติ
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 151 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 180 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ. 2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
insert_drive_file เกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file กิจการประปาเทศบาลตำบลดอนอะราง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1 ) พ.ศ. 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file กิจการประปาเทศบาลตำบลดอนอะราง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร