info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 121
เดือนนี้ 4,441
เดือนที่แล้ว 6,234
ทั้งหมด 35,801

account_box กองช่าง
(นายวุฒิจักร บุญดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวุฒิจักร บุญดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวิชาญ คะริบรัมย์)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
(นายวิชาญ คะริบรัมย์)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
(นายมารุต หนุ่มไธสงค์)
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
(นายมารุต หนุ่มไธสงค์)
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
(นายไกรสร ศรีทร)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
(นายไกรสร ศรีทร)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
(นายวีระวุฒิ โพธิ์สีดี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายวีระวุฒิ โพธิ์สีดี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายประนอม ศรีทร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายประนอม ศรีทร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสมบัติ สลวนรัมย์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(นายสมบัติ สลวนรัมย์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(นายจักรพันธุ์ สุเรรัมย์)
คนงาน
(นายจักรพันธุ์ สุเรรัมย์)
คนงาน
(นายสมหมาย ภูมิกระจ่าง)
คนงาน
(นายสมหมาย ภูมิกระจ่าง)
คนงาน
(นายณัฐนนท์ วงศ์ยะกาญจน์)
คนงาน
(นายณัฐนนท์ วงศ์ยะกาญจน์)
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
-
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร