เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางชุมชนโคกสะอาด - poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9 และ หมู่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 486
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 25 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2 ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1