info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 165
เดือนนี้ 6,312
เดือนที่แล้ว 13,570
ทั้งหมด 64,751

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9 และ หมู่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางชุมชนโคกสะอาด - poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 12 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 25 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2 ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร