info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 83
เดือนนี้ 7,119
เดือนที่แล้ว 11,120
ทั้งหมด 42,272

account_box สำนักปลัด
(นางพักตร์สุดา จันทร์ชู)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางพักตร์สุดา จันทร์ชู)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางภารยา พลสินธุ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางภารยา พลสินธุ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางวิสาขะ ธรรมิกพงษ์)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
(นางวิสาขะ ธรรมิกพงษ์)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
(นายเทิดศักดิ์ ปะวะศรี)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายเทิดศักดิ์ ปะวะศรี)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางศรัญญา หนุ่มไธสงค์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางศรัญญา หนุ่มไธสงค์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางสาวธณภรณ์ เจียรสุมัย)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวธณภรณ์ เจียรสุมัย)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นายประกาศิต เที่ยงดาห์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายประกาศิต เที่ยงดาห์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวดวงเนตร โยงทองหลาง)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวดวงเนตร โยงทองหลาง)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวศรัญญา ขลิบกลาง)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวศรัญญา ขลิบกลาง)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นายยุทธ ชาชัย)
คนสวน
(นายยุทธ ชาชัย)
คนสวน
(นายศตวรรษ เที่ยงดาห์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายศตวรรษ เที่ยงดาห์)
พนักงานขับรถยนต์
นางปา ชาชัย
คนครัว
นางปา ชาชัย
คนครัว
(นายนที แก้วพะเนาว์)
พนักงานดับเพลิง
(นายนที แก้วพะเนาว์)
พนักงานดับเพลิง
(นายสมชาติ บุตรวิชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
(นายสมชาติ บุตรวิชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
(นายทิวากร เยื้องรัมย์)
พนักงานดับเพลิง
(นายทิวากร เยื้องรัมย์)
พนักงานดับเพลิง
(นายสมพงษ์ ขอนค้างพลู)
คนงาน
(นายสมพงษ์ ขอนค้างพลู)
คนงาน
(นายอำนาจ ทองคำ)
คนงาน
(นายอำนาจ ทองคำ)
คนงาน
(นางสาวกฤษณา เปลื้องกลาง)
คนงาน
(นางสาวกฤษณา เปลื้องกลาง)
คนงาน
(นายประดุงศักดิ์ ทุรินไธสง)
คนงาน
(นายประดุงศักดิ์ ทุรินไธสง)
คนงาน
(นางสาวนุชจิรา ไชยนอก)
คนงาน
(นางสาวนุชจิรา ไชยนอก)
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
-
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร