เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
account_box สำนักปลัด
(นางวลินทร์รัศน์ จันทร์ชู)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 098-5322427
(นายเชวงศักดิ์ มะลิวรรณ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 081-2345088
(จ่าเอกชาญณรงค์ สืบรัมย์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 098-0972619
ว่าง
ว่าง
(นางวิสาขะ ธรรมิกพงษ์)
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 087-2395868
(นายเทิดศักดิ์ ปะวะศรี)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 087-9633313
(นางศรัญญา หนุ่มไธสงค์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 081-2921849
(นางสาวธณภรณ์ เจียรสุมัย)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 091-8701836
(นางสาวดวงเนตร โยงทองหลาง)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 081-9706941
(นายศตวรรษ เที่ยงดาห์)
พนักงานขับรถยนต์
(นางปา ชาชัย)
แม่บ้าน
โทร : 097-0159667
(นายนที แก้วพะเนาว์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 083-3820557
(นายสมชาติ บุตรวิชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
โทร : 088-2504386
(นายสมพงษ์ ขอนค้างพลู)
คนงาน
โทร : 087-2451536
(นายอำนาจ ทองคำ)
คนงาน
โทร : 086-2589712
(นายประดุงศักดิ์ ทุรินไธสง)
คนงาน
โทร : 093-5107519
(นายธนันชัย เหลาสา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 086-4548529
นายอภิวัฒน์ นามี
คนงาน
โทร : 083-2284266
นางสาวมินตรา แฝดสุระ
คนงาน
โทร : 091-8253237
นางสาวทัชฌา รูไธสง
คนงาน
โทร : 061-3577088