info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 206
เดือนนี้ 6,353
เดือนที่แล้ว 13,611
ทั้งหมด 64,792

account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
โทร : 081-9553435
(นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
โทร : 081-9553435
(นางยุพาวดี พรมนอก)
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
โทร : 085-6303382
(นางยุพาวดี พรมนอก)
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
โทร : 085-6303382
นางโสพิศ คนหลัก
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 096-2369575
นางโสพิศ คนหลัก
นักพัฒนาชุมชน

โทร : 096-2369575
(นางสาวเกศินี โชคชาตรี)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 086-4133540
(นางสาวเกศินี โชคชาตรี)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

โทร : 086-4133540
(นายสมัย พรรัมย์)
คนงาน
โทร : 089-2860109
(นายสมัย พรรัมย์)
คนงาน

โทร : 089-2860109
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร