info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 58
เดือนนี้ 7,094
เดือนที่แล้ว 11,095
ทั้งหมด 42,247

account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
(นางสาวปิ่นฤทัย คำรังศรี)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
(นางยุพาวดี พรมนอก)
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
(นางยุพาวดี พรมนอก)
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางโสพิศ คนหลัก
นักพัฒนาชุมชน
นางโสพิศ คนหลัก
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวเกศินี โชคชาตรี)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวเกศินี โชคชาตรี)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นายสมัย พรรัมย์)
คนงาน
(นายสมัย พรรัมย์)
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
-
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร