info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 84
account_box ฝ่ายบริหาร
(นางเกษม บุตรวิชา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
(นางเกษม บุตรวิชา)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
(นายชาญชัย บุญที)
เลขานายกเทศมนตรี
โทร : 0848364905
(นายชาญชัย บุญที)
เลขานายกเทศมนตรี
โทร : 0848364905
(นายประกาศิต เที่ยงดาห์)
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0817034727
(นายประกาศิต เที่ยงดาห์)
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0817034727
(นายบุญทัน ไชยนอก)
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0853039592
(นายบุญทัน ไชยนอก)
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0853039592
(นายเสาร์ ภูมูล)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0857806335
(นายเสาร์ ภูมูล)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0857806335
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร