info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 140
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เอกสารประกวดราคา เรื่องการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางชุมชนนางาม-ชุมชนไทรงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางชุมชนทุ่งนางาม - ชุมชนไทรงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เรื่องการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางชุมชนโคกรัก - ชุมชนไทรงาม หมู่ 11 ชุมชนโ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางชุมชนโคกรัก - ชุมชนไทรงาม หมู่ที่ 11 ชุมชนโคกรัก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต( Asphaltit Concrete) รหัสสายทาง บร.ถ.๑๓-๐๐๑ ชื่อสายทาง ชุมชนทุ่งนางาม-ชุมชนไทรง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 264 |
insert_drive_file ประกาศโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (ตา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแคพซีลรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 13-002 (สายชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4 ) บ้านชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลดอนอะราง กว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274 |
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุ่งซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 13-003 (สายชุมชนโคกรัก หมู่ที่ 11 - ชุมชนไทรงาม หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 13-002 (สายชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคพซีล พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนโคกสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคพซีล พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนสองห้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคพซีล ชุมชนทุ่งนางาม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ชุมชนโนนขี้เหล็ก (สายทาง หมู่ที่ 7 ชุมชนโนนขี้เหล็ก - หมู่ที่ 9 ชุมชนทุ่งนางาม) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคพซีลพร้อมวางท่อระบายนำ้ คสล.(ซอยชุมชนที่ 4) หมู่ที่ 12 ชุมชนไทยพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคพซีลพร้อมวางท่อระบายนำ้ คสล.(ซอยชุมชนที่ 3) หมู่ที่ 12 ชุมชนไทยพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร