เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร ถ 13-004 สายทางชุมชนดอนอะราง - ทุ่งจังหัน หมู่ที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกหนองเต็งรัง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชุมชนโนนขี้เหล็ก หมู่ 7 คลองชลประมาน MC (ช่วง กม 3+300) โดยวิธีเฉพาะเจ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางชุมชนทุ่งนางาม - ชุมชนไทรงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file เอกสารประกวดราคา เรื่องการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางชุมชนนางาม-ชุมชนไทรงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางชุมชนโคกรัก - ชุมชนไทรงาม หมู่ที่ 11 ชุมชนโคกรัก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เรื่องการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางชุมชนโคกรัก - ชุมชนไทรงาม หมู่ 11 ชุมชนโ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต( Asphaltit Concrete) รหัสสายทาง บร.ถ.๑๓-๐๐๑ ชื่อสายทาง ชุมชนทุ่งนางาม-ชุมชนไทรง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 393
insert_drive_file ประกาศโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (ตา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 439
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแคพซีลรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 13-002 (สายชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4 ) บ้านชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลดอนอะราง กว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุ่งซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 13-003 (สายชุมชนโคกรัก หมู่ที่ 11 - ชุมชนไทรงาม หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 13-002 (สายชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 386
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคพซีล พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนโคกสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคพซีล ชุมชนทุ่งนางาม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคพซีล พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนสองห้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคพซีลพร้อมวางท่อระบายนำ้ คสล.(ซอยชุมชนที่ 3) หมู่ที่ 12 ชุมชนไทยพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคพซีลพร้อมวางท่อระบายนำ้ คสล.(ซอยชุมชนที่ 4) หมู่ที่ 12 ชุมชนไทยพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ชุมชนโนนขี้เหล็ก (สายทาง หมู่ที่ 7 ชุมชนโนนขี้เหล็ก - หมู่ที่ 9 ชุมชนทุ่งนางาม) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1