info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 101
เดือนนี้ 4,421
เดือนที่แล้ว 6,213
ทั้งหมด 35,780

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต( Asphaltit Concrete) รหัสสายทาง บร.ถ.๑๓-๐๐๑ ชื่อสายทาง ชุมชนทุ่งนางาม-ชุมชนไทรง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ประกาศโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (ตา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแคพซีลรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 13-002 (สายชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4 ) บ้านชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลดอนอะราง กว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุ่งซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 13-003 (สายชุมชนโคกรัก หมู่ที่ 11 - ชุมชนไทรงาม หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 13-002 (สายชุมชนป่าสามัคคี หมู่ที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคพซีล พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนโคกสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคพซีล พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนสองห้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคพซีล ชุมชนทุ่งนางาม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ชุมชนโนนขี้เหล็ก (สายทาง หมู่ที่ 7 ชุมชนโนนขี้เหล็ก - หมู่ที่ 9 ชุมชนทุ่งนางาม) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคพซีลพร้อมวางท่อระบายนำ้ คสล.(ซอยชุมชนที่ 4) หมู่ที่ 12 ชุมชนไทยพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแคพซีลพร้อมวางท่อระบายนำ้ คสล.(ซอยชุมชนที่ 3) หมู่ที่ 12 ชุมชนไทยพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
-
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร