เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
การติดต่อหน่วยงาน


เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 044-666485 กองคลัง 044-666486 กองช่าง 044-190153 สำนักปลัด #เหตุด่วน 044-190154 งานป้องกัน งานกู้ชีพ Email : donarang715@hotmail.com Email : donarang715@Gmail.com https://www.dar.go.th
แผนที่หน่วยงาน