info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 127
การติดต่อหน่วยงาน


เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 Email : donarang715@hotmail.com Email : donarang715@Gmail.com https://www.dar.go.th
แผนที่หน่วยงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร