info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.



สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 245
เมื่อวาน 294
เดือนนี้ 5,211
เดือนที่แล้ว 7,004
ทั้งหมด 23,804

account_box กองคลัง

(นางสุพรรณี คำสกุลวัฒนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
(นางสุพรรณี คำสกุลวัฒนะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
(นางสาวพุทธิญา พิศนอก)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวพุทธิญา พิศนอก)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวรตนกมล ภูมูล)
คนงาน
(นางสาวรตนกมล ภูมูล)
คนงาน
(นายสุพจน์ เล็กสิงโต)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
(นายสุพจน์ เล็กสิงโต)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
(นางสาววิยะดา บุตรวิชา)
คนงาน
(นางสาววิยะดา บุตรวิชา)
คนงาน
(นางสาวธนพร ภูมิกระจ่าง)
คนงาน
(นางสาวธนพร ภูมิกระจ่าง)
คนงาน
(นางสาวจิรัชญาพร สิงห์ทอง)
คนงาน
(นางสาวจิรัชญาพร สิงห์ทอง)
คนงาน
(น.ส.นัทพร เบ้าชัย)
คนงาน
(น.ส.นัทพร เบ้าชัย)
คนงาน
(น.ส.เมธาพร ทองภู)
คนงาน
(น.ส.เมธาพร ทองภู)
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

นางเกษม บุตรวิชา 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

สายตรง
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

โทร.0819772616

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร