info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 239
เดือนนี้ 6,386
เดือนที่แล้ว 13,644
ทั้งหมด 64,825

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file เรื่อง แจ้งประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file เรื่อง นัดประชุมสถาเทศบาลตำบลดอนอะราง และระเบียบวาระการประชุม สภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file เรื่อง เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง ครั้งแรก
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศ ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 92 |
photo กู้ชีพดอนอะราง ใด้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน ที่ หมู่13บ้านโคกอุดม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 24 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8]
photo ประกาศ เรื่อง งดการจัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 87 |
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร