info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 108
เดือนนี้ 4,428
เดือนที่แล้ว 6,220
ทั้งหมด 35,787

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศ เรื่อง งดการจัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 37 |
photo ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ บ้านหนองปลิง ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 5 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11]
insert_drive_file ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 17 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 44 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประชาสัมพันธ์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 91 |
photo ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ มาลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 100 |
photo ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 27 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7]
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้งท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ประกาศ เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอหนองกี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 250 |
insert_drive_file ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนอะราง เรื่อง กิจการประปาเทศบาลตำบลดอนอะรางแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ ) พ.ศ.๒๕๕๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 136 |
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
-
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร