เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลดอนอะราง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 5
photo ขอเชิญชวนประชาชนตำบลดอนอะราง ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตาม QR
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลดอนอะราง พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการติดตามและประเมินผลแพนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รอบปี 2565 รายไตรมาสที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศ ใช้ แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลดอนอะราง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลดอนอะราง พ.ศ.2555-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศ โครงการขอรับงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 โครงการที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศ โครงการขอรับงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file โครงการปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการติดตามและประเมินผลแพนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รอบปี 2565 รายไตรมาสที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้รับถุงยังชีพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการลดการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปีงบประมาณ พศ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 57
1 - 20 (ทั้งหมด 129 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7