info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 74
เมื่อวาน 335
เดือนนี้ 4,148
เดือนที่แล้ว 6,475
ทั้งหมด 22,503

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ grade
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 25 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประชาสัมพันธ์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 54 |
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 28 |
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ มาลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 32 |
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 28 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7]
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 60 |
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 70 |
ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้งท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 110 |
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 57 |
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 60 |
ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 32 |
ประกาศ เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอหนองกี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 114 |
ประชาสัมพันธ์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 63 |
ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 177 |
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนอะราง เรื่อง กิจการประปาเทศบาลตำบลดอนอะรางแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ ) พ.ศ.๒๕๕๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 75 |
ประกาศเทศบาลตำบลดอนอะราง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 45 |
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสำคัญ ( ปีใหม่ 2563 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 188 |
ประกาศเทศบาลตําบลดอนอะราง เรื่องหลักการขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์เทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 34 |
ประกาศเทศบาลตำบลดอนอะราง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 32 |
ประกาศเทศบาลตำบลดอนอะราง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 29 |
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

นางเกษม บุตรวิชา 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

สายตรง
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

โทร.0819772616

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร