เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ระเบียบสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แนวปฏิบัติ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file เรื่องการแจ้งผลการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตราฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปี พศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 16
photo ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา เทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ขอเชิญชวนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด และชุมชน ด้วยวิถี 5ส (Big Claning) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 24
find_in_page ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 20
photo ขอเชิญชวนประชาชนตำบลดอนอะราง ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตาม QR poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลดอนอะราง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการติดตามและประเมินผลแพนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รอบปี 2565 รายไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ ใช้ แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลดอนอะราง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนอะราง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 33
1 - 20 (ทั้งหมด 141 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8