เทศบาลตำบลดอนอะราง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนอะราง (2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนอะราง ( 2561-2565 ) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนอะราง ( 2561-2565 ) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนอะราง ( 2561-2565 ) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนอะราง ( 2561-2565 ) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนอะราง ( 2561-2565 ) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนอะราง ( 2561-2565 ) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนอะราง ( 2561-2565 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file ส่วนที่5การติดตามและประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file ส่วนที่4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file ส่วนที่3 ยุทธศาสตร์องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file ส่วนที่2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file ส่วนที่1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file คำนำ/สาระบัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1