info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 489
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนอะราง ( 2561-2565 ) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 อัพเดดใหม่ ! poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนอะราง ( 2561-2565 ) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 อัพเดดใหม่ ! poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอนอะราง ( 2561-2565 ) ไฟล์ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 191 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14] [ไฟล์15]
insert_drive_file ส่วนที่3 ยุทธศาสตร์องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file ส่วนที่4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file ส่วนที่5การติดตามและประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file คำนำ/สาระบัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file ส่วนที่1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file ส่วนที่2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร