info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 128
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินก้อนใหญ่-เรียงสันเขื่อน และหินก้อนเล็ก โครงการอบรมสัมมนาสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ประจำ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ HP-๓๖A จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ทำป้าย โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนะธรรมประเพณีท้องถิ่น (การขับร้องสรภัญญะ) ประจำปี ๒๕๖๓ โ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ทำป้าย โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนะธรรมประเพณีท้องถิ่น (การขับร้องสรภัญญะ) ประจำปี ๒๕๖๓ โ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง โครงการศีกษาดูงานนวัตกรรมเกษตรตามศาสตร์พระราชา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๔๓๙๔ บุรีรัมย์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 37 |
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร