info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 116
play_arrow เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file ส่วนที่2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227 |
insert_drive_file ภาคผนวก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file ส่วนที่3 งบเฉพาะการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file ส่วนที่1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file สาระบัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร