info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 153
play_arrow ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการติดตั้งในจุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาลตำบลดอนอะราง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าต่ออายุโดเมน Http://www.dar.go.th/ ระบบเวปไซต์และHosting ไม่จำกัดพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ม.๕ ชุมชนโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ม.๑๕ ชุมชนสามเหลี่ยมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ม.๕ ชุมชนโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มิเตอร์ส่วนเกินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำ (หนองนกเกวียน๑) หมูที่๕ ชุมชนโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ซอย4 หมู่ที่9 ชุมชนทุ่งนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดสถานที่ ตกแต่งสถานที่ โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มิเตอร์ส่วนเกิน) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการตามมติที่๒ (การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแท poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล เบนวิน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น (สาขาโรงเรียนโนนขี้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโตีะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ1-2 กว้าง 60 xยาว120xสูง 75 ซม. จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 132 |
1 - 20 (ทั้งหมด 215 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร