info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลดอนอะราง เลขที่ 7 หมู่ที่ 15 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 441 90153 โทรสาร. 0 441 90154.


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 125
play_arrow รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนอะราง
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนอะราง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนอะราง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file สาระบัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file บทที่1บทนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280 |
insert_drive_file บทที่2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file บทที่3ดำเนินการวิจัย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file บทที่4ผลการวิเคราะห์ข้อมูล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file บทที่5สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file บรรณานุกรม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file ภาคผนวก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
นางเกษม บุตรวิชา
นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง
โทร : 0819772616
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร